Hur Man Behandlar Histogramfel

[Windows] Denna programvara fixar din dator och skyddar dig från fel.

Om du kan ha sett felstapeldiagram kan den här självstudien vara till hjälp.Fel nattklubbar är visuella representationer av någon typ av siffror variabilitet och används i samband med grafik för att indikera fel eller till och med en osäkerhet i rapporterade mätningar. Felbitar representerar ofta den klassiska avvikelsen mellan osäkerhet, dominant fel eller något övertygelseintervall (t.ex. 95 % intervall).Du kan förmodligen ändra fältet för felsätt med en liknande funktion: geom_crossbar () , geom_linerange () eller < code> geom_pointrange () . Denna funktion är i princip lika effektiv som den mer vanligt använda geom_errorbar () .


Lid inte av krascher och fel. Fixa dem med Reimage.

Reagerar din dator? Får du dödens fruktade blå skärm? Slappna av, det finns en lösning. Ladda bara ner Reimage och låt vår programvara ta hand om alla dina Windows-relaterade problem. Vi kommer att upptäcka och åtgärda vanliga fel, skydda dig från dataförlust och maskinvarufel och optimera din dator för maximal prestanda. Du kommer inte att tro hur lätt det är att få din dator att fungera som ny igen. Så vänta inte längre, ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på knappen "Återställ"
 • Steg 3: Välj de filer eller mappar du vill återställa och klicka på knappen "Återställ"

 • Kolumner har vanligtvis tre olika värdevarianter, ibland fel, utan att ange vilken som alltid användes. Detta är viktigt att förstå genom hela beräkningen eftersom vissa personer ger väldigt många resultat (se ovan). Få dem att beräkna med en enkel vektor:

  – standardskillnad (SD). Wiki

  Hur plottar du och din familj felfält?

  Klicka var som helst i det här diagrammet.Klicka på alternativet Diagramelement. i framtiden till grafen, läs sedan bara kryssrutan Error Bars.För att ändra visad felnivå klickar du helt enkelt på pilen bredvid felet digital jordbruksmark och väljer det alternativ du vill ha.

  Den tar med sig den storlek som tilldelats på grund av variablerna. Beräknas som orsaken till deras kvadratiska avvikelse id = “standardfel:

  â † ‘standard slip-up (SE) .Wiki

  Hur gör shoppare en felstapel från R?

  Kaffe fel kan läggas till som kommer att graferna med hjälp av pilen sysselsättning () och ändra denna world-wide-web lku. En katalog och breda felfält kan läggas till dessa plottyper. Ange bara en speciell och y-koordinater och vad en persons klienter använder för att lösa dina problem (t.ex. standardavvikelse, standardfel).

  Detta är den generaliserade avvikelsen vid festning av vektorprover…. Beräknas som standardändring och delar helt enkelt upp det kvadratiska hjärtat av provstorleken. SE-designen är mycket mer än en SD. Med en mycket imponerande smakstorlek tenderar SE till noll.

  – åtalsintervall (CI). Wiki

  Denna längd kan definieras så att den faktiskt skapas från den angivna anropssannolikheten. Den beräknas också som t - SE . Där g är värdet på studentfördelningen för den givna alfadrivningen. Dess faktiska värde fylls ofta i till närmaste 1,96 positiva tal (dess värde är enormt). Men om det visar sig att urvalsstorleken är sannolik och fördelningen är ovanlig, kommer det troligen att vara klart bättre att använda bootstrap-metoden för att beräkna CI.

  Efter denna snabba introduktion kommer vi att illustrera dig hur du beräknar dessa 7 värden för varje grupp i hela datamängden och använder dem även som felstaplar i ett histogram. Som alla kan se är skillnader sannolikt i stor påverkan på din familjs slutsatser.  Vad visar felstavar i R?

  Felstaplar, felskåror är visuella representationer av den befintliga variationen av data som vanligtvis används i samband med grafer så att du indikerar fel i en rapporterad beräkning. De ger en allmän uppfattning om noggrannheten för ett viktigt mått eller omvänt om storleken, vad man kan ha betydelse och det upplevda värdet.

  Det här inlägget var en förhandsvisning med ggplot2 linjediagram och visade baslösningarna geom_barplot () . Se artikeln om linjekonst för mer information:

  • Hur man omarrangerar barplotter
  • Hur man använder bredden på bredden
  • Vad är det för felstråk i området?
  • cirkeldiagram

  Felstaplar ger en övergripande berättigad uppfattning om noggrannheten av en verklig given mätning, eller omvänt, hur mindre det faktiska (felfria) värdet av detta rapporterade värde är. Om hastigheten som visas på histogrammet är det faktiska resultatet av ett område (för produkt, genomsnittet av datapunkter), kanske du vill visa fel .

  För att förstå hur man landar det, fråga först hur man investerar i R för att skapa ett enkelt viktdiagram. Sedan lägger du i princip till en ny extra yta med funktionen geom_errorbar () .

  • ymin tillsammans med ymax : alla positioner för den nedre eller bästa änden av felstandarden.
  • gånger : X-position

  Obs . Den nya nedre kombinationen med övre gränser för felstapelassociationen bör beräknas långt innan diagrammet vanligtvis skapas, och den normala datakolumnen bör vara tillgänglig.

    # Ladda nummer ggplot2 Bibliotek (ggplot2) Skapa hantlangare data data <- detaljer. Ram ( Namn = textbokstäver [1: 5], värde = något prov (seq (4,15), 5), sd = e (1,0.2,3,2,4) )  # Mest kritiska felpanelen ggplot (data) + Geom_bar (aes (x antyder namn, y = värde), stat betyder "identitet", fill = "himmelblå", alfa antyder 0,7) + geom_errorbar (aes (x är lika med namn, ymin = sd-värde, ymax motsvarar värde + sd), bredd betyder 0,4, färg = "orange", alfa innebär 0,9, storlek = 1,3) < /code> 
    # ggplot2 last Bibliotek (ggplot2)  nummer Skapa data datahantlangare <- data. Ram ( Namn = tecken [1: 5], värde = vinjett (seq (4,15), 5), sd är lika med c (1,0.2,3,2,4) )  talrektangel ggplot (data) + geom_bar (aes (x = namn, s = värde), stat = "identitet", leader = 0 fyll = "himmelblå",. 5) + geom_crossbar (aes (x innebär namn, y = värde, ymin motsvarar sd-värde, ymax = värde + sd), dimension = 0,4, färg är lika med "orange", alfa = 0,9, storlek = en personspecifik , 3)  # avsnitt ggplot (data) + geom_bar (aes (x = namn, y är lika med värde), stat = "identitet", fyll betyder "himmelblå", alfa = 0,5) + Geom_linerange (aes (x = namn, ymin är lika med sd-värde, ymax = värde + sd), nyans av färg = "orange", alfa = 0,9, storlek = 1,3)  nummerrader + + ålder ggplot (data) geom_bar (aes (x är lika med namn, y = värde), stat är lika med "identitet", fill = "himmelblå", alfa är lika med 0,5) + geom_pointrange (aes (x innebär namn, y = värde, ymin motsvarar sd-värde, ymax = superb värde + sd), färg = "orange", alfa är lika med 0,9, storlek = 1,3)  nummer horisontellt ggplot (data) + geom_bar (y = värde), aes (x = namn, stat är lika med "identitet", fill = "himmelblå", alfa betyder 0,5) + Geom_errorbar (aes (x antyder namn, ymin = sd-värde, ymax betyder värde + sd), bredd = 0,4, färg = "orange", alfa = 0,9, storlek = 1. + 3) corre_flip ()  
    vec = c (1,3,5,9,38,7,2,4,9,19,19)  

  error bar land r

    # ggplot2 fill Bibliotek (ggplot2) Bibliotek (dplyr)  # data viktig information <- iris%>% välj (Art, Sepal.Length)  antal Beräkna medelvärde, sd, se men även IC my_sum <- data%>% group_by (Visningar)%>% ta varor ( n = n (), Average = Average (blodbladslängd), sd antyder sd (sepallängd) %>% ) mimeljud (se = sd - sqrt (n))%>% mutera (ic betyder se * qt ((1-0,05) / 1 . 5 + .5, n-1))  antal standardavvikelse ggplot (my_sum) + geom_bar (aes (x = djur, y = genomsnitt), fyll betyder "skogsgrön", stat = "identitet", alfa är lika med 0,5) + Geom_errorbar (aes (x är lika med Art, ymin = medel-sd, ymax innebär medelvärde + sd), bredd = 0,4, färg = "orange", alfa = 0,9, storlek = 1,5) + Ggtitle ("med standardavvikelse")  standardfel för nummer ggplot (my_sum) + geom_bar (aes (x = typer, y = medelvärde), stat är lika med "identitet", fill = "skogsgrön", alfa betyder 0,5) + geom_errorbar (aes (x motsvarar art, ymax = medelvärde + se), ymin = medelvärde-se, bredd = 0,4, färg = "orange", alfa = 0,9, storlek = 1,5) + ggtitle ("Använd vanliga fel")  nummerkonfidensintervall ggplot (my_sum) + geom_bar (aes (x motsvarar sorter, y = medel), stat antyder "identitet", alfa = 0 fyllning betyder "skogsgrön",. 5) + geom_errorbar (aes (x = Art, ymax = imply + ic), ymin = mean-ic, fullness = 0,4, color = "orange", alfahund = 0,9, storlek = 1. + 5) ggtitle ("Använd detta självvärderingsintervall")  

  error bar plot r

  Felrestauranger kan också byggas in i den exakta R-basen, men detta kräver mycket mer ansträngning. Förlitar sig definitivt på allt på samma sätt som funktionen arrow () .

    # Skapa denna datauppsättning: 10 sorghum höjd samt Poacee-prov i 3 topografier (A, situation B, C) personlig information <- data.frame ( sorter = b (rep ("sorghum", 10), rep ("poacee", 10)), cond_A = rnorm (20,10,4), cond_B betyder rnorm (20,8,3), cond_C är lika med rnorm (20,5.4) )  nummer Beräkna det totala värdet för nästan varje ytterligare villkor, särskilt för alla olika med * Aggregat * lyckas saldo <- aggregat (cbind (cond_A, cond_B, cond_C) ~ sorter, data är lika med data, medelvärde) Linjeidentiteter (saldo) <- saldo [, 1] utestående saldo <- as.matrix (saldo [, är 1])  # ruttpolicyer gräns <- 1,2 * optimum (balans)  # Funktion för angående pilarna på kartan error.bar <- funktion (x, ymca, övre, varaktighet = 0 nedre = övre, .# 1, ...) Pilar (x, p oker + upp, y-ner, x, vinkel = 78, kod = 3, längd = längder, ...)  # Därefter beräknar jag standardavvikelsen för att passa varje typ och tillstånd: stdev <- aggregat (cbind (cond_A, cond_B, cond_C) ! storlekar, data = data, sd) strängnamn (stdev) <- stdev [, 1] stdev <- as.matrix (stdev [, - 1]) 4 . 1,96 mot 10  # Jag är redo att lägga till felfält på vägen till min plan med min artikel om felindikatorer! ze_barplot <- barplot (balans, så nästa = T - legend.text är lika med T, col = c ("blå", "himmelblå"), ylim = c (0, lim) Ylab = "höjd") Fel, .box (ze_barplot, rapport, stdev)  

  [PC-användare] Få inte panik! Reimage kan hjälpa dig att fixa alla dina Windows-datorfel