Felsöka Win32 API I Vb.net På Ett Enkelt Sätt

I den här användarhandboken kommer vi att upptäcka några möjliga orsaker som kan genereras i vb.net med Win32 API, och sedan kommer jag att föreslå möjligheter att lösa problemet.

[Windows] Denna programvara fixar din dator och skyddar dig från fel.

Det tydliga svaret är att Win32 API-funktionerna tillåter VB-programmeraren att få tillgång till den fulla kraften i sitt Windows-operativsystem. På gott och ont, dess Visual Basic-programmeringsplacering försöker skydda programmeraren direkt från den fulla kraften hos specifika Windows-operativsystem.

Windows API:er blir dynamiska associerade bibliotek (DLL) som representerar deras Windows-operativsystem. Du använder dem för att utföra uppgifter om sådana expeditioner är svåra att skriva på egen hand. För visning tillhandahåller Windows en fantastisk funktion som heter FlashWindowEx som du också kan använda för att växla mellan ljusa och mörka toner i programmets namnfält.

Gränserna för att använda Windows API:er i dina regler är att dessa kan spara utvecklingstid eftersom de innehåller dussintals användbara egenskaper som redan är skrivna och väntar på att användas. Nackdelen kommer förmodligen att vara att det kan vara knepigt att arbeta med Windows API och inte anpassningsbart när något går fel. API

Windows är en speciell kategori relaterad och interoperabilitet. Windows API:er drar inte nytta av någon kod, har inga inbyggda webbhotellbibliotek och använder datatyper som skiljer sig från dem som helt produceras av Visual Studio. På grund av dessa inkonsekvenser och det faktum att Windows API:er inte är generiska, resulterar faktiskt COM-interaktion med Windows och .NET Framework API:er i en plattform eller ett PInvoke-anrop. Framework Invocation är den bästa tjänsten som tillåter experter att få hanterad kod för att anropa ohanterat beteende implementerat i DLL:er. För annan kraftfull information, se Använda funktioner som inte stöds dll. Du kan använda PInvoke i Visual Basic genom att använda antingen denna Declare-kontroll eller attributet DllImport när du behöver hjälpa till med den tomma proceduren.

Vad kan jag göra med Win32 API?

Komma igång med Win32 API.Ansi och avancerade karaktärsfunktioner.fönsterarbete.Felinformation och deras hantering.dokumenthantering.Process och följaktligen trådhantering.Använder MSDN-dokumentationen.fönstermeddelanden.

Windows API-anrop har alltid varit den viktiga delen av Visual Basic-underhållning, men behövs sällan i Visual Basic .NET. När det är möjligt bör du använda .NET Framework-hanterad kod för att utföra uppgifter istället för att dra fördel av Windows API-anrop. Denna genomgång ger fakta för situationer där endast användning av Windows API krävs.

API-samtal med Declare

Det vanligaste valet för att komma åt Windows Contacts API är med Declare-satsen.

Att deklarera en DLL-procedur

 1. Ange det unika namnet på funktionen som du ska anropas, samt dess orsaker, orsaker, typer, returvärden, så valuesDLL, tillsammans med ett namn och grannskap som pekar till den DLL som innehåller den.

  Obs

  För fullständig information om API-fönster, se Win32 SDK-posterna i några av Platform SDK API-fönstren. För mer information om konstanterna som Windows kan använda, verifiera en rubrik som Windows.h som är involverad i var och en av våra SDK-plattformar.

 2. Öppna ett nytt Windows-programprojekt när du klickar på Ny var som helst på menyerna Arkiv och Arkiv och klickar sedan på Projekt. Dialogrutan Nytt projekt visas definitivt.

 3. Välj Windows-program från listan i projektmallar som är associerade med Visual Basic. Det nyfunna projektet kan visas.

 4. använder win32 api nära vb.net

  Lägg till en Deklarera läsfunktion i klassen och modulen inom någon om du vill använda en ny DLL:

  Deklarera Auto Function MBox Lib "user32.dll" Alias ​​​​"MessageBox" (  ByVal hWnd enligt heltal,  ByVal txt Som en sträng,  ByVal Legend As String,  skriv ByVal som heltal) som heltal

Delar av deklarationen

Automodifierare

Lid inte av krascher och fel. Fixa dem med Reimage.

Reagerar din dator? Får du dödens fruktade blå skärm? Slappna av, det finns en lösning. Ladda bara ner Reimage och låt vår programvara ta hand om alla dina Windows-relaterade problem. Vi kommer att upptäcka och åtgärda vanliga fel, skydda dig från dataförlust och maskinvarufel och optimera din dator för maximal prestanda. Du kommer inte att tro hur lätt det är att få din dator att fungera som ny igen. Så vänta inte längre, ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på knappen "Återställ"
 • Steg 3: Välj de filer eller mappar du vill återställa och klicka på knappen "Återställ"

 • Modifieraren Auto deklarerar körtiden för att refaktorera denna specifika sträng baserat på applikationsnamnet enligt och de allmänna reglerna för instruktionsordet (eller något nämnt alias).

  Lib-sökord och alias

  Är Win32 API dåligt?

  Win32, speciellt när det kommer till GUI-programmering, är också en av de sämsta API:erna. MFC är också ganska dålig eftersom sajten har stora abstraktionsläckor; Den fyller Win32 med bultklasser.

  Namnet som du följer någon Function är nyckelordet och nyckelfrasen som ditt program använder för att komma åt sin renderade funktion. Det kan matcha något verkligt namn på funktionen som en person ringer, eller så kan ägare använda något rykte som proceduren har, och senare använda ordet Alias för att ange det faktiska namnet istället. telefon .

  I allmänhet, specificera nyckelordet lib som antagits av tillverkaren och staden för DLL:n där den innehåller den funktion som du normalt skulle skapa. Du behöver inte bara klicka på sökvägen till filer som finns i Windows systemkataloger.

  Använd vanligtvis mitt Alias-nyckelord när namnet som är kopplat till funktionen som anropas är benäget att vara, bearbeta eller komma i konflikt när du använder ett giltigt Visual Basic-namn och hänvisar till andra delar av din primära applikation. Alias symboliserar den faktiska taggen för den speciella funktion som kallas.

  Argument och ty declarationspovdata

  använder win32 api med avseende på vb.net

  Deklarera argument och deras push-typer. Den här delen kan vara vilseledande eftersom datatyperna som används i Windows inte är desamma när datatyperna är i Visual Studio. Visual gör vanligtvis det mesta av mitt uppslagsarbete genom att konvertera argument till identifierade datatyper, en process som kallas marshaling. Du kan uttryckligen bestämma organisationen av debatten till detta attribut MarshalAsAttribute som definieras i huvudnamnområdet System.Runtime.InteropServices.

  Windows API-konstanter

  Vissa är blandningar av argument förknippade med konstanter. Till exempel, MessageBox API som visas när det kommer till denna genomgång tar ett elegant heltalsargument med namnet Typ som stöder visning av en meddelanderuta. Du kan hitta antalet värden för sådana konstanter genom att undersöka scenarierna #define i filen WinUser.h. Numeriska ideal är vanligtvis hexadecimala värden, så du kan faktiskt använda en kalkylator som går tillbaka för att sprida ut dem och konvertera dessa saker till decimaltal. Till exempel, när du vill sammanfoga utropskonstanterDeklarativt meddelande MB_ICONEXCLAMATION 0x00000030 och zest yes/no MB_YESNO 0x00000004 , kan du använda siffror och få resultatet att länka till 0x340000. Medan en människa bara kan använda det mesta av decimalresultatet, är det bättre att uttrycka dessa produktvärden som konstanter, sättet i din applikation och sammanfoga med

  [PC-användare] Få inte panik! Reimage kan hjälpa dig att fixa alla dina Windows-datorfel

  Troubleshooting Win32 API In Vb.net The Easy Way
  Устранение неполадок Win32 API в Vb.net. Простой способ
  Fehlerbehebung Bei Der Win32-API In Vb.net The Easy Way
  Dépannage De L'API Win32 Dans Vb.net En Toute Simplicité
  Risoluzione Dei Problemi Dell'API Win32 In Vb.net Il Modo Più Semplice
  Rozwiązywanie Problemów Z Win32 API W Vb.net Łatwy Sposób
  Vb.net에서 Win32 API 문제 해결 쉬운 방법
  Problemen Oplossen Met Win32 API In Vb.net The Easy Way
  Solución De Problemas De La API De Win32 En Vb.net De Forma Fácil