Calypso L5 Easy Fix Solution Bristmeddelande

[Windows] Denna programvara fixar din dator och skyddar dig från fel.

I den här guiden kommer vi att ta reda på några bland de möjliga orsakerna som kan påverka Calypso l5-felmeddelandet, förutom att sedan föreslå några möjliga korrigeringar som du i sin tur kan prova för att åtgärda det faktiska problemet.L5-felkoden betyder vanligtvis att lockkontakten fungerar absolut längre. Jag rekommenderar att du kontrollerar hela kåpans brytare.

Vad ska L5-felkoden indikera på Very Calypso klädmaskinen?

Styrenheten bör visa denna huvudfelkod om den inte smidigt kan identifiera omkopplaren för att öppna och därmed stänga locket. Denna fellösenkod kan vanligtvis användas när det vid denna tidpunkt råder fullständig oenighet mellan motorn och värdkontrollerna angående det specifika tillståndet för alla strömbrytare på typiskt kåpan. Regulatorn bör under inga omständigheter tillåta enheten att köra i detta tillstånd. Denna kod visas också om användaren trycker på personens START-knapp medan locket är säkert öppet. Öppna det speciella locket eller STOPPA / AVBRYT MEDIA för att rensa displayen.

Automatisk servicediagnostik, Calypso-felkoder

Andra länkar – reparera Calypso tvättmaskiner:

Instruktioner för att få Calypso-tvättmaskinen att fungera
Lösa symtom med Calypso tvättdator
Anslutningsschema för Calypso grovköksmaskin

Diagnostiska tester för Calypso tvättmaskiner

Vad betyder sl på bricka?

“SL” kan visas när skum upptäcks, programmet kan helt enkelt inte ta bort eps. Detta kan tyda på ett problem med vattenpumpen, en mycket hård belastning, för mycket rengöringstvål, också för mycket skum.

Namn betyder “Calypso_Automatic_Service_Diagnostic”>

Automatisk underhållsdiagnostik av Calypso-tvättmaskinen

Företagets automatiska analysläge är en kort robotisk ta reda på detbreda och trevliga funktioner hos en ny maskin.

För att lära känna den nya metoden för automatisk servicediagnostik:
Tryck: TREMPER – GOLVSTÄLL – TREMPER – GOLVSTÄLL
på grund av fem minuter när instrumentet är i standby-läge.

Efter en framgångsrik start inklusive den automatiska tvättmaskinens diagnostik, indikerar 7-segmentsindikatorn tydligt Nedräkningen refererar för dig till den återstående tiden för denna visning i sekunder. Detta är en känslig nivå av förorening Niya för en ny givare lyser ytterligare när styrenheten aktiveras.

Felkoder för Calypso tvättmaskiner

Nedan finns en lista över Calypso-felkoder. Gå på vägen för att ta reda på exakt en personlig tvättmaskins felsignal betyder och varför det uppstår. Du kan också ange en html-felkod för att lära dig mer om felsökningstyper för typer av felkoder och information om Calypso-komponenten om ytterligare undersökning krävs.

Felkoder för Calypso tvättmaskiner

Avstängningsfel

P F

calypso felmeddelande l5

“PF” start blinkar om tvättmaskinen förlorar total prestanda under en cykel. Så städmaskinen visar inte “PF” den tid då applikationen är ansluten för första gången.
Tryck på START för att återuppta det viktigaste schemat sedan strömavbrottet – ELLER –
Tryck på STOP/CANCEL för att återställa det aktuella värdet och följaktligen avbryta cykeln helt.

Översvämningstillstånd fel val

ФЛ

“FL” blinkar så snart varje Odit svämmar över. Detta tillstånd uppstår när du dricker för mycket i badkaret och avfyrar bräddreläet. Kontrollprogrammet måste inse att resan förvisso berodde på säker överbeläggning, men av din egen Sudslock-upprepning i butiken, så genom vilken “FL” kan visas.
I händelse av översvämning, ett bra fast nytillstånd, upprepar ljudsignalen varningen i endast cirka tio sekunder utan fördröjning utanför. Stationen kommer bara att pumpa i några sekunder i 30 sekunder i förlorat blodläge tills spillströmbrytaren troligen är aktiverad och rummet är batteridrivet.
Tryck på STOP/CANCEL för att öppna skärmen.

Processorns omarbetningsfel

Äh

Det här felmeddelandet visas om styrenheten inte kunde skriva någon cykelinformation, speciellt i händelse av ett strömavbrott.
Den tar inte emot alla felkodspip.
Tryck på STOPP/AVBRYT för att ta bort unika av våra annonser.

Det gick inte att fylla i en ganska lång rad

LF

Om motsvarande flodfyllnadstid överstiger tio (10) gånger, blinkar vatten- och dryckesventilerna och “LF” blinkar.
Tryck på STOP/CANCEL för att rensa den kommunicerande displayen.

Calypso L5 Easy Fix Solution Error Message
Komunikat O Błędzie Calypso L5 Easy Fix Solution
Mensaje De Error De La Solución Easy Fix De Calypso L5
Messaggio Di Errore Di Calypso L5 Easy Fix Solution
Сообщение об ошибке Calypso L5 Easy Fix Solution
Calypso L5 Easy Fix Solution Fehlermeldung
Mensagem De Erro Calypso L5 Easy Fix Solution
Foutmelding Calypso L5 Easy Fix Oplossing
Calypso L5 Easy Fix Solution 오류 메시지
Message D’erreur Calypso L5 Easy Fix Solution