Rozwiązywanie Problemów Z Win32 API W Vb.net Łatwy Sposób

W tym podręczniku użytkownika poznamy niektóre możliwe przyczyny, które mogą zostać wygenerowane w vb.net przy użyciu interfejsu API Win32, a następnie zasugeruję potencjalne poprawki, które możesz spróbować rozwiązać w celu rozwiązania problemu .

[Windows] To oprogramowanie naprawi Twój komputer i ochroni Cię przed błędami.

Bezpośrednią odpowiedzią jest to, że funkcje API Win32 umożliwiają programiście VB na rynku dostęp do pełnej mocy każdego systemu operacyjnego Windows. Na dobre lub na złe, jego świat programowania Visual Basic stara się chronić programistę na pełnej mocy idei systemu operacyjnego Windows.

Interfejsy API systemu Windows stają się dynamicznymi bibliotekami łączy witryn internetowych (DLL), które często reprezentują system operacyjny Windows. Używasz ich wracając do wykonywania zadań, na wypadek, gdyby takie eksperymenty były trudne do samodzielnego napisania. Na potrzeby wyświetlania system Windows udostępnia ważną funkcję o nazwie FlashWindowEx, której można używać do przełączania między jasnymi a ciemnymi tonami paska nazwy marki aplikacji.

Wygoda korzystania z interfejsów API systemu Windows w regułach polega na tym, że klienci mogą zaoszczędzić czas na opracowywanie, ponieważ zawierają dziesiątki przydatnych ról, które są już napisane i cierpliwie czekają na użycie. Wadą jest to, że praca z Windows API może być trudna i nieelastyczna, gdy coś pójdzie nie tak. API

Windows może być specjalną kategorią związaną z rzeczywistą interoperacyjnością. Interfejsy API systemu Windows nie wykorzystują żadnego kodu, nie mają wbudowanych bibliotek sieciowych i używają typów danych, które wydają się różnić od tych w pełni zaimplementowanych przez program Visual Studio. Z powodu tych niespójności i faktu, że interfejsy API systemu Windows nie są ogólne, w rzeczywistości interakcja COM z interfejsami API systemu Windows i .NET Framework skutkuje platformą lub prawdopodobnie wywołaniem PInvoke. Framework Invocation to usługa funkcjonalna, która umożliwia ekspertom poleganie na kodzie zarządzanym w celu wywoływania technik niezarządzanych zaimplementowanych w bibliotekach DLL. Aby uzyskać inne interesujące informacje, zobacz Korzystanie z nieobsługiwanych funkcji dll. Możesz użyć PInvoke w Visual Basic, stosując nasz własny test Declare lub atrybut DllImport, aby pomóc w pustej procedurze.

Co mogę zrobić używając Win32 API?

Pierwsze kroki z Win32 API.Ansi i zaawansowane funkcje postaci.praca przy oknie.Alerty o błędach i ich obsługa.zarządzanie dokumentami.Proces ponadto zarządzanie wątkami.Korzystanie z dokumentacji MSDN.komunikaty okienne.

Wywołania interfejsu API systemu Windows zawsze były ważną częścią ulepszeń Visual Basic, ale rzadko są potrzebne w Visual Basic .NET. Jeśli to możliwe, zdecydowanie należy używać kodu zarządzanego .NET Framework, aby ułatwić wykonywanie zadań, a nie wywołań interfejsu API systemu Windows. Ten przewodnik zawiera sugestie dotyczące sytuacji, w których wymagane jest tylko użycie związane z interfejsem Windows API.

Wywołania API z deklaracją

Najczęstszym sposobem uzyskania dostępu do interfejsu Windows Contacts API jest instrukcja Declare.

Aby zadeklarować procedurę DLL

 1. Określ niezawodną nazwę funkcji, która ma być wywołana, jak również jej nieporozumienia, przyczyny, typy, wartości zwracane, ale także wartości DLL, wraz z nazwą i właściwością wskazującą na bibliotekę DLL zawiera go.

  Uwaga

  Aby uzyskać pełne informacje na temat okien API, zobacz dowód Win32 SDK w niektórych oknach API Platform SDK. Aby uzyskać więcej informacji na temat stałych, z których może korzystać system Windows, sprawdź nagłówek, taki jak Windows.h, biorący udział w każdej z naszych platform SDK.

 2. Otwórz nowy projekt aplikacji Windows, klikając Nowy w dowolnym miejscu menu Plik i Plik, a następnie klikając Projekt. Prawdopodobnie pojawi się okno dialogowe Nowy projekt.

 3. Wybierz aplikację Windows z listy szablonów projektów powiązanych z Visual Basic. Nowo znaleziony projekt jest dosłownie wyświetlany.

 4. używanie win32 api vb.net

  Dodaj funkcję odczytu Zadeklaruj – klasę i moduł w każdym, jeśli chcesz bez wątpienia używać DLL:

  Zadeklaruj automatyczną funkcję MBox Lib "user32.dll" Alias ​​"MessageBox" (  ByVal hWnd jako dobra liczba całkowita,  ByVal txt Jako ciąg,  Legenda ByVal jako ciąg,  wpisz ByVal jako liczbę całkowitą) jako liczbę całkowitą

Części deklaracji

Automatyczny modyfikator

Nie cierpią z powodu awarii i błędów. Napraw je za pomocą Reimage.

Czy Twój komputer działa? Czy dostajesz przerażający niebieski ekran śmierci? Spokojnie, jest rozwiązanie. Wystarczy pobrać Reimage i pozwolić naszemu oprogramowaniu zająć się wszystkimi problemami związanymi z systemem Windows. Wykryjemy i naprawimy typowe błędy, ochronimy Cię przed utratą danych i awarią sprzętu oraz zoptymalizujemy Twój komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Nie uwierzysz, jak łatwo przywrócić komputer do pracy jak nowy. Więc nie czekaj dłużej, pobierz Reimage już dziś!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom aplikację i kliknij przycisk „Przywróć”
 • Krok 3: Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przywrócić, i kliknij przycisk „Przywróć”

 • Modyfikator Auto mówi, że środowisko uruchomieniowe do refaktoryzacji powiedziałbym ciąg znaków na podstawie nazwy aplikacji zgodnie z ogólnymi zasadami angielskiego języka instrukcji (lub dowolnych określony alias).

  Słowa kluczowe i aliasy Lib

  Czy Win32 API jest zły?

  Win32, zwłaszcza drugi, jeśli chodzi o programowanie GUI, będzie prawdopodobnie jednym z najgorszych interfejsów API. MFC jest również dość kiepski, ponieważ ma duże wycieki abstrakcji; Zapełnia Win32 klasami śrub.

  Nazwa, która wydaje się następować po dowolnej funkcji, to wyszukiwanie używane przez program, aby uzyskać dostęp do mojej wyrenderowanej funkcji. Może odpowiadać bardzo rzeczywistej nazwie funkcji, którą wywoływana byłaś, lub właściciele mogą używać jej niezależnie od reputacji, jaką ma procedura, a następnie użyć słowa Alias, aby zamiast tego zdefiniować rzeczywistą nazwę. zdobądź .

  Ogólnie rzecz biorąc, określ słowo kluczowe lib skopiowane przez producenta i lokalizację biblioteki DLL, w której jest ona wyposażona w funkcję, z której normalnie korzystasz. Nie musisz wyznaczać ścieżki do plików znajdujących się w katalogach systemu Windows.

  Zazwyczaj używaj słowa kluczowego Alias, gdy nazwa w ramach wywoływanej funkcji może być, przetwarzać lub kolidować z poprawną nazwą Visual Basic, która odnosi się do innych elementów Twojej ulubionej aplikacji . Alias symbolizuje rzeczywisty pseudonim konkretnej funkcji, która ma być wywołana.

  Argument i deklaracje spovdata

  używanie win32 api z powrotem w vb.net

  Zadeklaruj argumenty i ich typy dysków twardych. Ta część może być trudna, ponieważ typy danych używane w systemie Windows nie są takie same, jak typy danych w programie Visual Studio. Wizualizacja zazwyczaj wykonuje większość czynności wyszukiwania danej osoby, konwertując argumenty, aby pomóc w zidentyfikowaniu typów danych, co jest procesem znanym jako marshaling. Możesz jawnie zorganizować debatę, jeśli chodzi o ten atrybut MarshalAsAttribute zdefiniowany w przestrzeni nazw osoby System.Runtime.InteropServices.

  Stałe Windows API

  Niektóre są mieszaniną argumentów związanych ze stałymi. Na przykład interfejs API MessageBox przedstawiony w tym instruktażu przyjmuje skomplikowany argument o nazwie Typ, który obsługuje wyświetlanie okna komunikatu. Możesz poznać liczbę wartości dla wielu z tych stałych, sprawdzając żądania #define w pliku WinUser.h. Wartość liczbowa to zwykle wartości szesnastkowe, więc Twoje potrzeby mogą faktycznie skorzystać z kalkulatora, w którym rozłożysz je i przeliczysz wszystkie na liczby dziesiętne. Na przykład, oczywiście, jeśli chcesz połączyć stałe wykrzyknikaDeclarative manifestation MB_ICONEXCLAMATION 0x00000030 i essence yes/no MB_YESNO 0x00000004 , możesz wprowadzić liczby i uzyskać wynik skierowany do 0x00000034 lub 52 dziesiętnych . Chociaż człowiek może używać tylko określonego wyniku dziesiętnego, lepiej jest zapewnić te wartości produktów jako stałe, ponieważ w aplikacji i połączyć je za pomocą

  [Użytkownicy komputerów PC] Nie panikuj! Reimage może pomóc naprawić wszystkie błędy komputera z systemem Windows

  Troubleshooting Win32 API In Vb.net The Easy Way
  Устранение неполадок Win32 API в Vb.net. Простой способ
  Felsökning Av Win32 API I Vb.net Det Enkla Sättet
  Fehlerbehebung Bei Der Win32-API In Vb.net The Easy Way
  Dépannage De L'API Win32 Dans Vb.net En Toute Simplicité
  Risoluzione Dei Problemi Dell'API Win32 In Vb.net Il Modo Più Semplice
  Vb.net에서 Win32 API 문제 해결 쉬운 방법
  Problemen Oplossen Met Win32 API In Vb.net The Easy Way
  Solución De Problemas De La API De Win32 En Vb.net De Forma Fácil